Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

W PROMED-INVESTMENT SP. Z O.O.

CIĘCINA, UL. ŚW. KATARZYNY 53, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

 

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROMED-INVESTMENT SP. Z O.O. z siedzibą
w Cięcinie przy ul. św. Katarzyny 53, 34-350 Węgierska Górka.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi oraz uzyskaniu informacji proszę o kontakt na adres: spwd1@promed-c.com.pl podając jako temat wiadomości „DANE OSOBOWE”.

3. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje jedynie dane niezbędne przy realizacji umowy/zamówień (np. imiona, nazwiska, nazwa, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych, NIP, REGON, nr rachunków bankowych, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, asortyment).

4. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

a) w celu wystawienia faktury i dokumentów magazynowych, dostarczenia towaru

b) dla celów wypełniania obowiązków podatkowych, w zakresie rachunkowości jak i sprawozdawczości finansowej

c) w celu monitorowania spłaty należności i dochodzenia roszczeń

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą bądź z publicznie dostępnych źródeł (CEIDG i KRS).

6. Pani/Pana dane będą przekazywane:

a) pracownikom poczty, kurierom i przewoźnikom (firmy transportowe i spedycyjne) w celu dostarczenia / odbioru towaru

b) bankom w zakresie realizacji płatności

c) podmiotom związanych z ciążącymi na nas obowiązkach prawnych (np. urzędy skarbowe).

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO z dnia 27.04.2016.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i realizacji zamówień.

Strona główna
Komódki ze sklejki
Skrzynki i opakowania
Wyroby biurowe
Wyroby inne
Kontakt
Zapytanie
Polityka prywatności